Myesha & Garrett's Wedding - 10.14.16 - Photo Strips - archivalphotobooth